Főoldal | Katalógus | Megrendelés | Házhozszállítás | Vásárlási feltételek | Kapcsolat Alkatrész forróvonal:
06 30 598 4168, 06 26 610 318
Autóalkatrész a legolcsóbban!
Ajánlatkérés

csupán 5 perc, és mi kiválasztjuk az
Önnek legmegfelelőbb alkatrészt
Vevőkártya
kedvezmények
 
Garanciáink
Biztonság!

ÁSZF


AUTÓ-NOM KFT által üzemeltetett internetes webáruházba való regisztrációval és a vásárlással elfogadom az áruház felhasználási , vásárlási és szállítási feltételeit, továbbá köteles vagyok azokat teljes egészében betartani! A.) A Szolgáltató adatai: Neve: Autó-nom Kft. (továbbiakban Szolgáltató) Székhely: H-2000 Szentendre, Egres út 18. Magyarország Központi üzletünk címe : u.a. Magyarország Telefon: (+36 26) 610 318, (+36 30) 244 2798, (+36 30) 598 4168, (+36 30) 244 4355 Cégjegyzékszám: 13-09-119602 Adóigazgatósági azonosítószám: 14286902-2-13 Kérjük, hogy a rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el ezen oldal összes pontját , és az esetleges kérdésével forduljon bizalommal az oldal üzemeltetőjéhez. Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a AUTÓ-NOM Korlátolt Felelősségű Társaság AUTO-NOM, mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó cég a www.auto-nom.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön, a megrendelésének jóváhagyásával az alábbi szerződést elfogadja, amely az Európai Unió vonatkozó 97/7/EK irányelvének szabályaira épülő 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével készült. Milyen termékre vonatkozik a három munkanapos cseregarancia? Felhívjuk a kedves fogyasztók figyelmét, hogy a három munkanapon belüli cserekötelezettség csak a tartós használatra rendelt, 10 000 forint feletti vásárlási értékű, a kormányrendelet mellékletében szereplő termékcsoportokra vonatkozik. Vásárlási feltételek. Figyelem: a tévedés ( hibás kép, rossz cikkszám, hibás referencia, ...stb) és az árváltoztatás ( esetleges ár elírás esetén ) jogát fenntartjuk és az ezzel kapcsolatos hibákért felelősséget nem vállalunk.! Adatvédelem: A vásárlók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt, kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelez. Az eladó a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja (pl.: a szállítást végző cégek). Az alvállalkozók az eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A regisztráció során megadott adatokat nagyon bizalmasan kezeljük ! A regisztrációhoz szükséges adatokat harmadik személy részére nem adjuk ki.Adatkezelési alapelveink megegyeznek a hatályos jogszabályokkal. Vonatkozó jogszabályok: * 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról * 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről * 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. A Vásárló: aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató internetes felületét használja. A Fuvarozó: Ügyfeleinket külsős futárszolgálatot ellátó cég segítségével szolgáljuk ki 2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyar Köztársaság bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát. A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételétől számított 30 nap elteltével lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen és a hozzá tartozó hírlevélben kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja. 3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek. Jelen szerződésben Vásárlónak a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személynek minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül. A Szolgáltató szerverén a Vásárló , illetőleg egyéb hozzáférésre nem jogosult; az Ön oldala kizárólag a böngészőn (browser) tekinthető meg. A Szolgáltató szerverén más program (pl. cgi) nem futtatható; e szabályok megszegése esetén a Vásárló a szolgáltatásból külön értesítés nélkül kizárható. A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Vásárlóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért. A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jó hírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért. A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag a Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes. A Szerződés a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató internetes felületén történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolati Csoport elérhetőségein teheti meg. Visszavételi szabályzat, raktáron lévő, rendelt és egyedi rendelésű ( gyári) alkatrészekre : A leszállított megrendeléseket a kézhezvételt követő 14 napban indoklás nélkül saját költségén bármikor visszaküldheti központi címünkre, amennyiben az a raktár készletünkön volt és nem egyedileg rendeltük vevő kérésére, vevő gépjárművéhez . Az általunk a vevő kérésére berendelt termékek visszavétele egyedi elbírálás alapján történik a beszállítóink határidejeit és szabályait figyelembe véve! ( ez 8-25 munkanap is lehet ) Nem lehet a terméket utánvéttel vagy portóval visszaküldeni ! Az árucikkeket lehetőleg eredeti csomagolásukban kell visszaküldeni a hozzá mellékelt papírokkal együtt (számla, garancia levél, leírás, ... stb.). A sérült , használt vagy rongált terméknél jogunkban áll a vételi árból használati díjat vagy a sérülés jellegétől függően értékcsökkenést levonni. Egyedi -Gyári (original) illetve raktáron nem lévő rendelt alkatrészeknél a rendeléskor min. 50% foglaló szükséges ! Ezen egyedi rendelésű alkatrészeket , mely a fogyasztó személyéhez-gépjárművéhez kötött, egyedi utasítás és kérés ( rendelés) alapján lett rendelve, nem áll módunkban visszavenni. Visszáru terméket lehetőleg jó állapotú eredeti csomagolásában kérjük visszahozni mert a szakított , összemocskolt, ragasztózott csomagolással igen megnehezítik számunkra a visszáru vagy az esetleges újbóli értékesítés menetét . Megértésüket köszönjük ! Fontos fogyasztóvédelmi szabály : A vállalkozás az elállás közlését követően legkésőbb 30 napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által kifizetett összeget. A termék visszaküldésének költségeit a vásárlónak kell fedeznie. Elállás joga : raktáron lévő alkatrészek illetve egyedi rendelések esetén Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. FIGYELEM ! Egyedi -Gyári (original), illetve raktáron nem lévő rendelt alkatrészeknél a rendeléskor min. 50% foglaló szükséges ! Ezen egyedi rendelésű alkatrészeket , mely a fogyasztó személyéhez kötött, egyedi utasítás és kérés alapján lett rendelve , NEM áll módunkban visszavenni. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse munkatársunkat Összegezve: A Vásárlónak 14 naptári nap áll rendelkezésére, hogy minden következmény nélkül elálljon a vásárlástól , az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles saját költségén visszajuttatni az árut az Eladóhoz . Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Vásárló a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Elállás esetén az Eladó nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat. Mit a teendő panasz esetén? Fordulhatnak hozzánk személyesen , e-mailben ( autoalkatresz@zsu.hu) vagy postai úton is. Az e-mailben vagy postai úton elküldött panaszra legkésőbb 30 napon belül kötelesek vagyunk írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartjuk jogosnak, kötelesek vagyunk azt megindokolni. Az üzletben közölt szóbeli panaszt az eladónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni. Minden szerződéssel kapcsolatos jogvitában – békéltető testülethez vagy bírósághoz is lehet fordulni. A termék meghibásodása esetén az általános garanciális és szavatossági szabályok alapján első körben javítás vagy kicserélés követelhető, másodlagosan pedig árleszállítás is kérhető. 4. Szállítási feltételek (kivéve PickPackPont) Amennyiben megrendelése délután 13 óráig megérkezik és futárszolgálattal történő kiszállítást választja, úgy Ön az esetek többségében 24-72 órán belül megkapja a rendelését, feltéve ha a rendelt alkatrész valamelyik központi raktárunkban azonnal elérhető. A fenti határidők kizárólag munkanapokon ( H-P ) érvényesek. Változás 2017-11-15-től : 2017-november 15-től Akkumulátor mellé más terméket is rendel, abban az esetben két szállítási díjat számolunk fel ! Bővebb információ üzleteinkben. Jelenlegi szállító partnerünk nem szállít akkumulátort, így azt egy másik futárszolgálattal tudjuk megoldani. A másodlagos szállító 1 címre 1 csomagot tud 1 szállítási összegért eljuttatni Önökhöz! Megértésüket előre is köszönjük! A Szolgáltató internetes felületén megrendelt összes termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak: A Vásárló részére a megrendelt árut házhoz szállítjuk, ha megfelel a Vásárlási Feltételeknek. A Vásárlót futárszolgálat segítségével szolgáljuk ki. A megrendelt termékekre csomagolási költségeket nem számolunk fel. FIGYELEM! 2 méternél hosszabb alkatrészt nem szállítunk! A szállítási díj függ a fizetési módtól és a csomag súlyától is. 30 000 Ft fölötti rendelés esetén a szállítás ingyenes , de ez is csak maximum 20 Kg-ig !!! Díjszabásunk kizárólag belföldi ( Magyarországon kívülre nem szállítunk ) csomagfeladásra az alábbiak szerint: 2018.04.21-től érvényes díjaink : Csomagsúly Nettó szállítási díj / csomag / díj (Ft) Bruttó összeg 15Kg-ig 629 + ÁFA 799.- 15Kg-25Kg 999 + ÁFA 1269.- 25Kg-40Kg 1099 + ÁFA 1396.- 40Kg-tól Kérjen egyedi árat! ?? + az utánvét összege, ha nem online bankkártyával fizet (150.000.-ig): 250 + áfa (Br.318.-) Előre utalás és online bankkártyás fizetés esetén ezt az összeget megspórolhatja. Figyelem: Az ÁRVÁLTOZTATÁS jogát fenntartjuk . ( üzemanyag ártól is függő és változó díjak ! ) Pick Pack Pont-on történő vásárlás díjszabása és szabályai: Akkumulátort , olajat és karosszéria elemeket nem áll módunkban Pick Pack Pontra küldeni ! Ilyenkor kérjük válassza a futárszolgálattal történő szállítást saját címére ! Megértésüket köszönjük! A személyes átvétel minél gyorsabb lebonyolítása érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint nyomtassák ki az automatikus visszaigazoló e-mail értesítést, vagy jegyezzék fel a rendelés azonosító számát. A munkanapon 13h-ig megrendelt és készleten lévő alkatrészeket Budapesten 1-4 munkanapon belül, míg nem budapesti szállítás esetén 2-4 munkanapon belül veheti át az Ön által kiválasztott Pick Pack Ponton. Pick Pack pont: Fontos: az átvételkor – az Ön biztonsága érdekében – szükséges hogy igazolja személyazonosságát. Egy csomag = egy szállítási díj! ( 2csomag = 2 szállítási díj ) A kiszállítás díja a csomagolás költségét tartalmazza ! A csomag max súlya 20 kg lehet , de a maximális méret nem lehet nagyobb 60x60x60 cm-nél . A vásárlásról kiállított számlát minden esetben a dobozban/csomagolásban helyezzük el! A szállító cég a szállítási időért felelősséget nem vállal. A csomag átvételkor a vásárló köteles ellenőrizni a csomag épségét, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni ! Sérüléskor azonnali jegyzőkönyv felvétele minden esetben szükséges !! 6. A Vásárló jogai és kötelezettségei A Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva max. 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. A Vásárlóról a regisztrációhoz feltétlenül szükséges adatok: - a Vásárló neve - elektronikus levelezési címe (e-mail cím) - jelszava (nem tároljuk) - telefonos elérhetősége - szállítási címe - számlázási cím A választhatóan megadható adatokat: Választhatóan megadható adat megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat. A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak. A Vásárló a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható jelszóval férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolat Csoport elérhetőségein keresztül törölheti. A jelszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Szolgáltató a kódszó jogosulatlan használatáért nem felel. A Szolgáltató internetes felületéről más web oldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a web oldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért. 7.a. A szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult. Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeget kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: autoalkatresz@zsu.hu) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi az túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Vásárlót (a tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja. Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeget kifizetését kezdeményezte, akkor a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail címen) értesíti a Vásárlót az észlelet különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról, és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, és MASTERCARD A bankkártyás fizetési ellenérték Forint devizanem alapon teljesíti. Amennyiben Forinttól való eltérő devizanemben is feltüntetésre kerülnek az árak, az a tény, hogy a kártyabirtokos terhére forintban történik az elszámolás, az egyéb árak csak informatív jellegűek. Ilyen esetben a honlapunkon a kiválasztott devizanemben a Magyar Nemzeti Banknál közzétett középárfolyam 1,05-szorosával ár alapján átkonvertált forintban terheli le a kártyabirtokos számlájáról. Garanciából kizárt termékek: Izzó kapcsoló elektronikai termékek ablaktörlőlapát egyes gumi-, és műanyagalkatrészek de ezekkel kapcsolatban érdeklődjön munkatársunknál. Garancia elbírálásának menete: Első és a legfontosabb a bejelentési kötelezettség ! A vásárló a minőségi kifogását köteles a vásárlás helyén bejelenteni. A bejelentést írásba kell foglalni , amely jegyzőkönyv felvételével is történhet. A reklamált alkatrész átvételének napjától számított 2 munkanapon belül telefonon értesítjük az ügyfelet az ügyintézés módjáról (helyben elbírálható vagy külső vizsgálatra kell küldeni), várható elbírálás határidejéről. Amennyiben a meghibásodás csak bonyolult vizsgálattal bírálható el, az alkatrészt a gyártóhoz, vagy megfelelő felkészültségű és felszereltségű bevizsgálóhoz küldjük további vizsgálatra. Amennyiben a vizsgálóhely a reklamációt nem találja jogosnak és elutasítja, akkor a vizsgálat és a szállítás költségét a reklamáló ügyfélnek/cégnek kiszámlázzuk. Az esetleges okozati károknál azok térítése minden esetben a gyártó által elvégzett vizsgálat alapján történik. A jármű megbontásakor üzemeltetője ) által megbízott személynek is jelen kell lennie. A sérült gépjármű megbontása: Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a beszerelt minőségi kifogás alá vont alkatrészt, a gépjármű esetleges egyéb sérülését, annak megbontása nélküli állapotában ellenőrizzük, vagy harmadik fél megbízásával (független szakértő) ellenőriztessük. A beszerelt minőségi kifogás alá vont alkatrészt értékesítő képviselőjének jelenléte nélküli kiszerelésére engedélyt csak a garanciára kötelezett, erre jogosított vezetője adhat kizárólag írásban. Minden más esetben a jogosultnak a jótállási jogról történő visszavonhatatlan lemondásának (jogvesztésének) tekinti a garanciára kötelezett, a sérült jármű olyan megbontásánál, amikor képviselője nincs jelen. Garanciális kötelezettség alá eső, minőségi kifogás elutasítását meghatározó okok: a vásárlási számla elveszett, a garanciális idő lejárt, a szakszerű beszerelésről nincs igazolás és számla, az alkatrész nem azonosítható, az alkatrész be és/vagy kiszereléskor megsérült, az alkatrészt megbontották, külsérelmi nyomok vagy átalakítás nyomai láthatók rajta, nem a megfelelő gépkocsiba építették be, a sérült alkatrész kiszerelésekor eladó képviselője nem volt jelen, illetve eladó a jelenléte nélküli megbontásra írásban engedélyt nem adott, az alkatrész természetes elhasználódása esetén. Vitás helyzet: Ha a fogyasztó a garanciára kötelezett, valamely lényeges műszaki, gazdasági döntésével nem ért egyet, írásban kérheti a kifogás alá vont alkatrész szakértői vizsgálatát, melynek költségét is viseli. A garancia kötelezettje ebben az esetben köteles a megkifogásolt alkatrészt, a vizsgálatot nem zavaró módon maradandó jelzéssel ellátni. Az átvételről és az alkalmazott jelölésről jogosult és kötelezett közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Az így keletkezett szakvéleményét, mind jogosult, mind kötelezett a területileg illetékes Bíróság előtti polgári peres eljárásban megtámadhatja. Betétdíjas, cseredarabos alkatrészek visszaküldési feltételei: Betétdíjas cseredarabot ( a vásárlás napjától számított max. 20 napon belül !! ) a következő képen kérnénk visszaküldeni: - kérjük eltakarítani és zsírtalanítani - feltétlen abban a csomagolásban kérjük vissza, amiben az új alkatrész érkezett - nem lehet törve, repedve, kizárólag csak a kopásból adódó hibái lehetnek - ugyan azon tartozékaival kérjük visszaküldeni, ahogyan az újat küldtük (pl..., ha egy új kormányművön rajta vannak az axiál csuklók, akkor a régit is azzal együtt kérjük visszaküldeni !! ) Bármelyik a fentiekben felsorolt feltétel be nem tartása esetén a betét díj összege nem kerül jóváírásra ! Megértésüket köszönjük! 11. Az online vásárlás előnyei és kockázatai Az online vásárlás esetén a fogyasztó időt és energiát megspórolva, otthonról vásárolhatja meg a kiválasztott árut kényelmesen, földrajzi távolságra vagy a nyitvatartási időre tekintet nélkül. A megrendelt áru kiszállítása nemcsak a lakóhelyre, hanem a fogyasztó munkahelyére is kérhető. Az interneten fellelhető ajánlatok könnyedén összehasonlíthatóak, így a fogyasztónak lehetősége van a legkedvezőbb árú terméket megvásárolni. Az online vásárlások során azonban fokozottan fennállhat annak a veszélye, hogy meggondolatlanul kötünk szerződést. A fogyasztónak ráadásul a bolti vásárláshoz képest jóval kevesebb információ áll rendelkezésére a termékről: nem tudja azt a kezébe venni, megvizsgálni, felpróbálni, valamint ellenőrizni, hogy az áruról állított tulajdonságok ténylegesen megfelelnek-e a valóságnak. Másrészt szintén kérdéses, hogy a terméket eladó kereskedő valóban létezik-e, illetve jogosult-e gazdasági tevékenységet folytatni. Sok kellemetlenségtől és bosszúságtól óvhatjuk meg magunkat, ha kizárólag olyan online üzletben vásárolunk, ahol megfelelő tájékoztatást kapunk a webáruház üzemeltetőjének (a termék eladójának) személyéről, aki köteles többek között nevét (cégnevét), címét, székhelyét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím) és adószámát is feltüntetni. Emellett a vállalkozás köteles minket tájékoztatni az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről is. Ugyancsak fontos, hogy a termék megrendelése előtt mindig törekedjünk a lehető legtöbb információ megszerzésére a kereskedőről és a vásárlás feltételeiről. Tehát mindig szánjunk elég időt a honlapon hozzáférhető általános szerződési feltételek elolvasására, hogy azok ne a későbbiekben érjenek minket a meglepetés erejével. Tanácsos, hogy a megrendelés elküldése előtt a honlapon közzétett vásárlási feltételeket mindig mentsük le és nyomtassuk ki. Így a későbbiekben is bizonyíthatjuk, hogy a vásárlás időpontjában milyen tartalommal volt a tájékoztatás a honlapon hozzáférhető. A webshop megbízhatóságának „tesztelésére” célszerű először egy kisebb értékű terméket rendelni. Így meggyőződhetünk arról, hogy a kereskedő megfelelő minőségű terméket árusít-e, betartja-e a honlapon vállalt szállítási határidőt, kapunk-e számlát . Nem árt azzal sem tisztában lenni, hogy a honlap magyar nyelvű megjelenése vagy a címében látható „.hu” kiterjesztés nem jelenti automatikusan azt, hogy az eladó Magyarországon letelepedett vállalkozó. Gyakran előfordul, hogy magyar nyelvű webáruházat hazánkban üzlettel nem rendelkező külföldi (más európai uniós vagy Európán kívüli) székhelyű cég üzemeltet. Tudjunk róla, hogy a „.hu” domain nevet a magyar cégek mellett külföldi vállalkozások is használhatják! Külföldi vállalkozás által üzemeltetett webáruház esetén mindig gondoljunk arra, hogy a vásárlással milyen problémák merülhetnek fel. Gyakran előfordul, hogy a termékhez nem mellékelnek magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót, emellett a termék hibája, az esetleges reklamációnk esetén az idegen nyelvű kommunikáció is nehézségekkel járhat. A külföldi székhelyű webáruházak szinte kivétel nélkül a vételár előzetes megfizetéséhez (átutalásához) kötik a termék leszállítását, ha azonban a termék leszállítására bármilyen okból nem kerül sor, a szerződésszegéssel kapcsolatos igényeink érvényesítése akadályokba ütközhet. 12. Árukereső-Vásárlói értékelések "A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli." Vásárlói érdekvédelem Amennyiben műszaki, vagy egyéb jellegű kifogását, vagy panaszát üzletünkben nem tudta érvényesíteni, és úgy érzi, hogy sérelem érte, jogorvoslatot az alábbi felügyeleti szerveknél tehet. A szerződéskötés és teljesítés vonatkozásában a 17/1999 (2 hó 5.) szerződés feltételeiről szóló Kormányrendelet valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyv paragrafusai az irányadóak. Felügyeleti szervek: Budapest XXI. ker. Polgármesteri Hivatal Jegyzője 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Tel: +36 (1) 427 61 00 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1052 Budapest, Városház u. 7. Tel: +36 +36 (1) 411 0115 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaramellett működő Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Tel: +36 (1) 488 21 31

Autófelszerelési webáruházKatalógus termék kereső:
Kenőanyagok
  Gyári minősítésű - Mannol, Eneos
Pro-Tec
  Csúcsminőségű karbantartó anyagok
Sonax
  Világelső tisztító- és ápolószerek
Techsol
  Szuper hatékony vegyi anyagok
Akkumulátorok
  Gyári beszállítóktól - Rocket, Exide

Legnépszerűbb márkáink


 • VÍZHŰTŐ, VÍZPUMPA, THERMOSZTÁT, FŰTÉSRADIÁTOR - Valeo, Nissens, Dolz, Gmb, Aisin-Asco, Valeo,
 • KLÍMAHŰTŐ, SZÁRÍTÓSZŰRŐ - Valeo, Delphi, Behr, Denso
 • HENGERFEJTÖMÍTÉS, TÖMÍTÉS KÉSZLET, SZIMMERING, SZELEPFEDÉL TÖMÍTÉS - Victor Reinz, Erling, Ajusa
 • HOSSZBORDÁS SZÍJ, SZÍJFESZÍTŐ - Dayco-Pirelli, Contitech, Ina, Gates, Good-Year
 • EGR SZELEP - Vdo-Siemens,Pierburg, Meat & Doria,
 • ÜZEMANYAGPUMPA, AC PUMPA - Pierburg, Bosch, Meat & Doria, Aisin-Asco, GMB
 • VEZÉRMŰTENGELY - Freccia,Ajusa
 • ABLAKTÖRLŐ, ABLAKMOSÓ – Oximo, Valeo, Champion, Bosch, Hella
 • KAROSSZÉRIA ELEMEK - Klokkerholm
 • AJTÓEMELŐ, ABLAKEMELŐ SZERKEZET - Valeo
 • FÉNYSZÓRÓ, IRÁNYJELZŐ - Depo,
 • VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR – Ficosa
 • LAMBDASZONDA - Denso, Mobiletron, Ngk,
 • ABS JELADÓ - Mobiletron, Vdo-Siemens, Bosch, Facet,
 • MAP SZENZOR, HOLTPONTI JELADÓ - Facet, Magneti-Marelli,Era,
... és még sok minden más!Cégünkről | ÁSZF | Adatvédelmi nyilatkozat | Autó-nom Autóalkatrész Kereskedés - Pismány autósbolt - 2000 Szentendre, Egres u. 18.
Nyitva tartás: H.-P.: 8-18h, Sz: 9-13h - Telefon: 06 30 598 4168, 06 26 610 318